Tłumaczenia wyjazdowe

W odpowiedzi na oczekiwania naszych Klientów, gotowi jesteśmy zapewnić Państwu tłumacza w trakcie kilkudniowych podróży służbowych, konferencji lub targów.

Warunki takiego wyjazdu są ustalane indywidualnie z Klientem. Dotyczy to również udziału tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego w czynnościach poza granicami Wrocławia.Respondiendo a las necesidades de nuetros clientes podemos asegurar el servicio de traductores durante viajes de negocios, conferencias, ferias, etc. fuera Breslavia..

Las condiciones de este tipo de servicio se negociarán cada vez de manera individual con el cliente. Lo mismo se refiere a los servicios de traductor jurado fuera de la ciudad de Breslavia  (Wroclaw).