Cennik

Tłumaczenia ustne

Udział tłumacza przysięgłego w czynnościach urzędowych, notarialnych, etc.:
200 pln za pierwszą godzinę tłumaczenia, 150 pln za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.

Tłumaczenia konsekutywne:     
150 pln/każda rozpoczęta godzina tłumaczenia

Tłumaczenia symultaniczne (tłumacz konferencyjny):    
250 pln/godz.,  800 pln/ 4 godziny, 1.400 pln/dzień. ( 8 godzin )

Tłumaczenia pisemne

Dokumenty do tłumaczenia można dostarczyć do nas osobiście, przesłać pocztą lub e-mailem. Po otrzymaniu zlecenia natychmiast przystępujemy do tłumaczenia. Sposób doręczenia wykonanego tłumaczenia ustalany jest indywidualnie z Klientem.

Gwarantujemy najwyższą jakość, a dokumenty traktujemy w sposób poufny.

Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami:   
60 pln

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego obejmuje 1500 znaków ze spacjami.
55 pln

Za uwierzytelnienie przez tłumacza przysięgłego gotowego tłumaczenia pisemnego (wykonanego wcześniej przez klienta) pobieramy 50% stawki, a za każdą dodatkową kopię wydruku 20%.