Tłumaczenia ustne

El Universo zapewnia udział tłumaczy zarówno podczas dużych konferencji międzynarodowych jak i podczas większych i mniejszych spotkań biznesowych.

Zapewniamy także udział tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego w czynnościach notarialnych, sądowych i przed urzędami administracji publicznej.

Tlumaczenia ustne obejmują dwa rodzaje tłumaczeń:

Servicio de intérprete (traducciones orales)

Aseguramos el servicio de intérpretes de cabina durante grandes eventos ( conferencias internacionales, simposios, etc.)

Ofrecemos también el servicio de nuestros intérpretes de acompañamiento durante viajes de negocios, juntas sociales, encuentros con clientes..

Aseguramos la participación de traductor jurado de español/polaco en actos notariales, casos judiciales, acciones ante órganos de administración pública, registro civil, etc..