Tłumaczenia konsekutywne

Tłumaczenia konsekutywne to rodzaj tłumaczenia gdzie tłumacz występuje obok mówcy i tłumaczy jego dłuższe wystąpienie. Doświadczony tłumacz przy pomocy specjalistycznego systemu notatek i symboli potrafi przetłumaczyć kilkuminutowe wystąpienie bez konieczności przerywania myśli mówcy. W praktyce biznesowej rzadko zachodzi potrzeba tłumaczenia tak długich wystąpień, więc tłumacz naprzemiennie tłumaczy to co chcą powiedzieć uczestnicy spotkania. W sytuacjach tych oprócz znajomości języka, liczy się kultura osobista tłumacza, jego znajomość tematu oraz odporność na stres.Es un servicio donde el traductor acompaña al cliente durante su viaje de negocios y traduce durante sus reuniones y encuentros. En este tipo de servicio además del perfecto dominio de los idiomas de trabajo es importante que el traductor sea una persona de confianza que conozca el entorno económico y legal del país para poder servir también de apoyo a su cliente.